Werkterrein
eValue8 heeft de kennis en kunde om u volledig te ontzorgen op het gebied van digitale communicatie middels beeldschermnetwerken. Wij begeleiden het gehele traject van advies, ontwikkeling, implementatie en evaluatie.

Advies: Onze jarenlange ervaring en visie stelt ons in staat om een gidsfunctie te vervullen op het gebied van digitale informatievoorziening, informatieverstrekking en visuele communicatie.
Ontwikkeling: Samen met klanten en partners ontwikkelt eValue8 innnovatieve producten en diensten die digitale communicatie met doelgroepen mogelijk maken. Onze producten en diensten voegen waarde toe doordat zij kosten besparen, klanttevredenheid verhogen en/of omzet genereren.
Implementatie: eValue8 levert haar klanten totaal- of deeloplossingen, waarbij wij niet alleen hard- en software verzorgen, maar in de meeste gevallen ook de intallatie en het projectmanagement.
Evaluatie: Wij voelen ons zeer betrokken bij onze klanten en evalueren daarom regelmatig of de geleverde oplossing nog steeds voldoet. Onze bedrijfsprocessen zijn er op gericht om constant onze producten en dienstverlening te verbeteren.

 

"eValue8 wil bedrijven en organisaties unieke concepten en vernieuwende oplossingen bieden m.b.t. Nieuwe Media en moderne technologieën, die hen helpt hun concurrentiepositie te verbeteren door communicatie te optimaliseren, klanttevredenheid te verhogen, kosten te besparen en/of meer omzet te genereren."

Mission statement van eValue8

 

InnovateWij bieden onze klanten en opdrachtgevers de tools en innovativiteit die nodig is om succesvol te communiceren met hun doelgroepen

Bedrijfsfilosofie
Nieuwe media en moderne technologiën ontwikkelen zich in rap tempo. Hierdoor verschuift doelgroepcommunicatie steeds meer naar one-to-one communicatie. Om voorop te blijven lopen in deze ontwikkelingen, ontwikkelt en levert eValue8 Internet-dienstverlening en cloud applicaties van hoog niveau. Onze dienstverlening en applicaties zijn erop gericht om de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon te krijgen en voegen waarde toe voor zowel de opdrachtgever als de induviduele persoon (doelgroep) die in aanraking komt met onze oplossingen.

 

"Van doelgroepcommunicatie naar one-to-one communicatie; Nieuwe Media maakt het mogelijk. De oplossingen van eValue8 spelen een belangrijke rol bij bedrijven en organisaties (in specifieke branches en segmenten) om de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon te krijgen middels Nieuwe Media en moderne technologieën."

Corporate Vision van eValue8

 

Improve Voor specifieke branches en segmenten ontwikkelen we originele producten en bijzondere applicaties voor optimale visuele communicatie met hun doelgroep

Kernwaarden
eValue8 onderscheidt zich door betrokken, innovatief en betrouwbaar te zijn. Deze kernwaarden zijn verankerd in onze organisatie en vormen de basis van ons denken en doen.

Betrokken: Bij eValue8 staat de klant centraal en vinden wij het belangrijk om de expertise uit ons partnernetwerk optimaal te benutten om zo de klant nóg beter van dienst te kunnen zijn. Betrokkenheid uit zich in het opbouwen van lange termijn relaties met klanten waarbij wij ze soms nét een stapje voor zijn en ze daarmee boven verwachting kunnen bedienen.
Innovatief: eValue8 is een lerende organisatie en is in staat om flexibel mee te bewegen bij veranderingen en volgt de nieuwste technologische ontwikkelingen op de voet. Wij vinden het belangrijkdat onze producten en diensten waarde toevoegen in de vorm van verhoogde klanttevredenheid, kostenbesparing en omzetgeneratie. Ons motto is niet voor niets:
"we doen het goed of we doen het niet."
Betrouwbaar: Bij eValue8 geldt "afspraak = afspraak". Wij communiceren open en eerlijk naar onze klanten, partners, leveranciers en werknemers. Wij leveren producten en diensten van een zo hoog mogelijke kwaliteit en verwachten van partners en leveranciers dat ze ons kwaliteitsniveau ook nastreven.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

eValue8 streeft ernaar de verwachtingen van haar opdrachtgevers te overtreffen door hen boven verwachting te bedienen. Wij creëren onderscheidend vermogen door flexibiliteit, innnovatie en synergie. Wij streven een excellente reputatie na, door kwaliteit te leveren en een klantgerichte betrouwbare partner te zijn.

 

EvolveWij zijn een lerende organisatie en worden steeds beter in het realiseren van onze (en uw) doelstellingen.

Toekomstbestendig ondernemen
eValue8 gelooft in toekomstbestendig ondernemen door betrokken, innovatief en betrouwbaar te zijn. Wij vinden dat maatschappelijk verantwoord ondernemen bij de toekomst hoort. Dit betekent dat we zoveel mogelijk rekening houden met de effecten van onze bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij.

Wij dragen uiteraard ons steentje bij door energie te besparen, afval te scheiden en verspilling tegen te gaan. Onze producten hebben een zo laag mogelijk stroomverbruik en een minimale CO2 footprint. Daarnaast ontwikkelen wij onze producten en diensten continue door, om ons aan te passen aan de veranderende wens van de klant, aan veranderende omstandigheden, een veranderende wereld en veranderingen en nieuwe inzichten op het gebied van techniek en wetenschap en ten aanzien van het milieu. eValue8 ziet dit als kansen om onze klanten nóg beter van dienst te kunnen zijn en verwachtingen te overtreffen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is in onze ogen ook betrokkenheid tonen naar onze samenleving toe. Zo komen we op voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, door goede doelen en stichtingen te sponsoren. Maar we willen ook bijdragen aan de ontwikkeling van onze samenleving door nieuw talent op te leiden en voor te bereiden op de toekomst. Als erkend leerbedrijf van Kenniscentrum ECABO (SBB) en GOC werken we nauw samen met scholen en opleidingen om stagiaires een leerwerkplaats te bieden.

 

"Partner in het proces, partner van de maatschappij"

eValue8 onderneemt maatschappelijk verantwoord

 

ChangeWij ontwikkelen onze producten en diensten continue door en passen deze aan, aan de wens van de klant, aan veranderende omstandigheden, aan een veranderende wereld.