Informatie verzameld door derde partijen

Voor het onderzoeken van het gebruik van de website schakelt eValue8 derde partijen in. eValue8 maakt gebruik van Google Analytics voor het analyseren van het gebruik van deze website. Er worden geen gegevens naar Google verstuurd welke tot een persoon herleidbaar zijn.

Voor het meten van oorsprong van bezoekers en het gebruik van een pagina wordt Lead forensics gebruikt. Deze gegevens zijn evenmin tot een persoon herleidbaar.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoek aan deze website te kunnen identificeren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer bewaard worden. U kunt cookies verwijderen via uw browserinstellingen. Ook is het mogelijk om uw browser zodanig te configureren dat er geen cookies opgeslagen worden. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

De cookies die op deze website worden opgeslagen worden gebruikt voor het analyseren van websitebezoek aan deze website. Het bezoekprofiel dat wordt opgebouwd aan de hand van deze informatie wordt alleen in geaggregeerde, geanonimiseerde vorm verwerkt en is uitdrukkelijk niet gekoppeld aan uw naam, e-mailadres of andere persoonsgebonden gegevens, en ook niet gekoppeld aan bezoekersprofielen op andere website.

 

Verzameling van gegevens

Deze website verzamelt automatisch gegevens in overeenstemming met het Nederlands recht.

Deze website verzamelt ook informatie die potentieel herleidbaar is tot een persoon, zoals ip-adressen. Deze informatie wordt echter niet gebruikt om bezoekers te identificeren, en dergelijke informatie wordt ook niet gepubliceerd, tenzij onder dezelfde omstandigheden zoals hieronder beschreven voor het verwerken en vrijgeven van persoonsgebonden gegevens.

Deze website verzamelt niet automatisch persoonsgebonden informatie. Alleen wanneer u via de website een verzoek voor meer informatie indient worden uw naam, e-mailadres en telefoonnummer verwerkt. Deze informatie wordt alleen gebruikt om uw informatieverzoek te kunnen beantwoorden.

De door ons verzamelde informatie wordt niet gepubliceerd of aan derde partijen verstrekt, tenzij dit door Nederlandse wetgeving vereist wordt.

 

Vragen

Wanneer u meer wilt weten over de wijze waarop wij gegevens verzamelen op deze website, kunt u contact opnemen met eValue8 BV.

InnovateWij bieden onze klanten en opdrachtgevers de tools en innovativiteit die nodig is om succesvol te communiceren met hun doelgroepen