Wet- en Regelgeving

Technologie ontwikkelt zich snel. Daarmee worden de mogelijkheden steeds groter maar de risico's ook. eValue8 gaat daar heel bewust mee om. eValue8 werkt vanuit de gedachte dat risico's kunnen worden beheerst, processen altijd kunnen worden verbeterd en informatiebeveiliging altijd op orde moet zijn. Dat vereist wettelijke kaders, toetsbare procedures en betrokkenheid van de organisatie maar ook een flexibele en moderne benadering. Daarom werkt eValue8 al sinds jaar en dag volgens de normen van ISO 9001 en ISO 27001.

Kwaliteitsmanagement en informatiebeveiliging

Sinds 2022 is eValue8 ook daadwerkelijk gecertificeerd voor ISO 27001. Onze certificering toont aan dat eValue8 voldoet aan de relevante wet- en regelgeving en de internationale eisen van kwaliteitsmanagement en informatiebeveiliging. Het certificaat waarborgt onder meer gestroomlijnde processen en de vertrouwelijke en integere omgang met (privacygevoelige) data en de beveiliging van de door ons geleverde oplossingen.

Informatiebeveiliging Scope

ISO/IEC 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiliging. Het certificaat toont aan dat onze organisatie voldoet aan alle eisen en passende maatregelen heeft getroffen m.b.t.:

"Informatiebeveiliging bij het ontwikkelen, beheren, leveren, configureren en onderhouden van online applicaties (SaaS-diensten) en ondersteunende hard- en software, alsmede bij het leveren van support- en consultancydiensten hieromtrent."

Kwaliteit en veiligheid

Wij zien de certificering als een belangrijke stap in de dienstverlening aan onze klanten. Het is voor ons geen eindpunt. Wij blijven continu werken aan het verhogen van de kwaliteit van onze processen en de veiligheid van onze dienstverlening. Onze systemen, processen en oplossingen woorden voortdurend gecontroleerd via interne en externe audits.

 

NormeringKwaliteitsmanagement en informatiebeveiliging zijn gewaarborgd in onze systemen, processen en oplossingen.

eValue8 ISO 27001 certified